Vinarack lắp ráp giá kệ nhà kho

Giá kệ nhà kho lắp ráp nên có thể dễ dàng điều chỉnh kích thước giữa các tầng kệ để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Giá kệ nhà kho lắp ráp sử dụng phổ biến trong hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất, kho vận, trung tâm lưu trữ hàng hóa.

  1. Lắp ráp hệ thống giá kệ nhà kho

    Lắp ráp hệ thống giá kệ nhà kho

    Hệ thống giá kệ kho hàng Vinarack được làm bằng nguyên liệu thép ngoại nhập, lắp ráp nhanh chóng ngay cả ở nơi có không gian chật hẹp.
  2. Lắp Ráp Kệ Kho Để Hàng

    Lắp Ráp Kệ Kho Để Hàng

    Kệ kho để hàng lắp ráp được lắp đặt với các nguyên vật liệu bằng thép, lắp ráp liên kết chặt chẽ với nhau bằng bu lông, ốc vít phù hợp từng diện tích không gian nhà kho